Удирдлагын баг

Г.Баярмагнай - АПУ Дэйри ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Г.Баярмагнай

АПУ Дэйри ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Б.Батмөнх - Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны захирал

Б.Батмөнх

АПУ Дэйри ХХК-ийн Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны захирал

М.Баттулга - Борлуулалт маркетингийн захирал

М.Баттулга

АПУ Дэйри ХХК-ийн Борлуулалт маркетингийн захирал

Ц.Насанжаргал - Стратегийн захирал

Ц.Насанжаргал

АПУ Дэйри ХХК-ийн Стратегийн захирал

apudairy-zahiral

Г. Анударь

АПУ Дэйри ХХК-ийн Санхүүгийн захирал