Аарцан амттан (чихэртэй)

Монгол үнээний сүүгээр бэлтгэсэн Дээж аарцан амттанг та бүхэнд танилцуулж байна.