Хөгжлийн бодлого

Усны ундаргаа хайрлан хамгаалах

Өнөөдөр, дэлхийн нийт усны ганцхан хув нь л уух, ашиглах боломжтой байна. Энэ нь бидэнд усны нөөц, ундаргаа хайрлан хамгаалах маш том хариуцлага байгааг харуулж байна.

Эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг уриалах

Эрүүл ахуй аюулгүй байдал нь HEINEKEN-ий үйл ажиллагааны салшгүй нэгэн хэсэг. Энэ тал дээр бид илүү нүдэнд харагдахуйц дэвшилт гаргахыг зорьж байна. Зорилт маш тодорхой, үйлдвэрийн ослын эндэгдлийг тэглэх явдал юм.

Хамтдаа хөгжин дэвших

Бидний явуулж буй үйл ажиллагаа өдөр бүр олон мянган хэрэглэгч, хүмүүстэй холбогдож байдаг. Иймээс алдалгүй туслахыг хичээдэг.

Нүүрсхүчлийн хийн ялгарлыг багасгах

Нүүрсхүчлийн хий нь уур амьсгалыг өөрчилж, дэлхийн дулааралд нөлөөлж, далайн түвшнийг нэмэгдүүлэх сөрөг нөлөөтэй байдаг тул ялгарлыг бууруулах нь хүн бүрийн ашиг сонирхолд нийцнэ.

Тогтвортой нөөцийг бүрдүүлэх

Хариуцлагатай хөдөө аж ахуйн, нөөцийн зохистой бүрдүүлэлт өнөөдөр урьд урьдаас илүү чухал болж ирсэн. Иймд бид өөсрдийн болон харьяа орон нутгийн хэрэгцээг тасалдуулахгүй найдвартай нөөц бүрдүүлэхийг хичээдэг.

Зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх

Зохистой хэрэглээгч төлөвшүүлэх нь бидний зайлшгүй хийх ёстой зүйл гэдэгт итгэдэг.