ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Манай компанийн амжилт бүтээлийн үндэс суурь нь үе үеийн ажилтан, ажиллагсдын нөр их хөдөлмөр, хичээл зүтгэлээр бий болсон юм. Тиймээс АПУ ХК нь ажилтан, ажиллагсдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, амжилт ололтыг дэмжих, бүтээлч чадавхийг бэхжүүлэхэд онцгой анхааран ажилладаг.

260

Нийт ажилтан

165

Нийт эрэгтэй ажил

95

Нийт эмэгтэй ажил

136

Үйлдвэрийн ажилтан

260

Борлуулалт, түгээлтийн ажилтан

38

Захиргааны
ажилтан

32

Ажилтаны
дундаж нас

270

Сургалтын
тоо