Сонгон шалгаруулалт

АПУ ХК-ийн хүний нөөцийн бодлого нь хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлэх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалтанд тулгуурлан хүн бүрт тэгш эрх олгодог.