ҮЙЛДВЭР

ISO 22000 Стандартыг нэвтрүүлсэн Монгол дахь анхны сүүний үйлдвэр

97 жилийн түүхтэй Шингэн хүнс үйлдвэрлэгч АПУ компани 2006 онд Цэвэр сүү брэндээр сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ эхэлж байсан бол 2014 онд Германы CEA брэндийн тоног төхөөрөму оруулж ирсэнээр Сайн, Дээж, Цэвэр сүү, Маамуу брэндийн 46 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулж байна.

"АПУ ДЭЙРИ" ХХК Сүүний Үйлдвэр

Антибиотикгүй

Бид хэрэглэгчийн эрүүл мэндийн төлөө малчдаас ирсэн сүү бүрт өндөр үнэтэй антибиотик шинжилгээг тогтмол хийж хэвшсэн.

Бактофуги

Монголд цор ганц бактофуги төхөөрөмжөөр сүүний ашиггүй бактерийг 99% хүртэл ялгаж цэвэрлэдэг.

Деаэратор

Дэвшилтэт орчин үеийн деаэратор төхөөрөмжөөр сүүн дэхь гадны үнэрийг ялгаж бүтээгдэхүүний давуу байдлыг бий болгодог.
Play Video