БУСДЫГ ДЭЭДЛЭН ЭРХЭМЛЭ
СУРАЛЦ. НЭЭ.
ХӨГЖ.
АМЖИЛТ ӨӨД
ХАМТДАА.
ҮЛГЭРЛЭН
МАНЛАЙЛ.
УЛАМЖЛАЛАА ХҮНДЭЛ, ШИНИЙГ БҮТЭЭ.
Бид бүхий л түвшинд чанарыг эрхэмлэж, хэрэглэгч, харилцагч, хамтрагчдынхаа эрхэм сонголт байна.
Бид баяр хөөртэй, дахин давтагдашгүй, нандин сайхан мөчүүдийг түгээнэ.
Бид хүн, нийгэм ба эх дэлхийд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж, байгальд сөргөөр нөлөөлөх нөлөөллийг алхам бүртээ багасгаж, гэрэлт ирээдүйг хамтдаа цогцлооно.