Ази тивийн сүү үйлдвэрлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газар

Ази тивийн сүү үйлдвэрлэлийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар (Dairy Asia Secretariat Office) албан ёсоор Монгол Улсын Засгийн Газар болон НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад нээлтээ хийхэд хамтран оролцов.