Сүүн сэтгэлийн хандив

Эх оронд маань үүсээд байгаа онцгой нөхцөл байдалд уялдуулан Улсын Онцгой комиссын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор Сүүн сэтгэлийн аянд хандив өргөсөн.