Монгол брэнд

Монгол брэнд нь АПУ Дэйри-Монгол сүүний үйлдвэрээс монголчуудын хэрэглээний онцлогт тохируулан уураг амин дэмээр баяжуулан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн юм.